ROJNAMEY XEBAT 2015-01-10
Xol û Xaşak Hawilatiyanî Snûrî Qezay Şeqlawey Herasankirduwe


Raport/Şêrwan Melazade
Ziyatir le 10 roje le snûrî qezay Şeqlawe be hemû nahiye û şaredê û gundekaniyewe xol û xaşakî malan konekirawetewe û frênedrawe wate le ser şeqam û kolanekan Kelekey kirduwe bote hoy pîskirdin û naşîrînkirdinî kuçew kolan û şostew ber dergay malanî snurî qezay Şeqlawe, emeşe be hoy nuwê nekirdinewey ew girêbestey ke le nêwan ew kompaniyaiyey mawey pênc sale le gel wezaretî şarewanî girêbestî hebû be mebestî pakirdinewey xol û xaşakî snurî qezay Şeqlawe.

Hawilatiyan gleyan heye lem bareyewe weriya xeylanî gutî:Le wetey em kompaniyaiye karî pakirdinewey girtote esto wekû pêwîst karî nekirduwe zorcarîş layenî peywendîdarîman agadar kirdotewe, ewey rastîbê le êsta da ziyatir le de roje hîç kesêk belamanewe nehatuwe û karmendan kompaniya hemû xol û xaşake kobuwewe nexward û çareserêk nedozawete, guwaye kompaniya wazî hênawe to bilê ême tawaniman çî û debê takey em girfte berderam bê, hîwadam herçî zuwe em girfteman bo çareser biken, çunke ger bo maweyekîdîke wabê natwanîn berêgaya biroyn le ber zbil û xaşak.

Her weha ziyad kirîm gutî:Ême le gerekî xoman helsawîn be pakkirdinewey kolanekanî xoman û zbil û xaşakî kuçew kolanekaniman kokirdewe û be qelab frêmanda, belam xo nakirêt berdewam bîn û xerîkî frêdanî zbil bîn, zor le hawilatiyanîş paşmawekan le berdergay xoyan ladebin û deybat le şuwênêkî neşiyaw frêyî dedat emş dûbare debête hoy girft û pîs bûnî jînge, pêwîste şarewanî be zûtirîn kat lem girfteman rizgar bikat, ew kompaniyayiye erkî pakirdinewey le esto bû be hemû kemû kuriyekaniyewe le nebûn baştir bû.

layenî peywendar lem bareyewe rizgar hesen qaymqamî qezay şeqlawe gutî:Mawey pênc sale da kompaniyayek benawî kompaniyaî (helmet) erkî pakkirdinewey xol û xaşakî snûrî qezay Şeqlawey behemû nahiyeu şaredê û gundekaniyewe leestobuwe, le mawey em 5 sale girêbestî le gel wezaretî şarewanî wajukirduwe, diyare kompaniyay nawbiraw pabendî belênekanî wajukiraw nebuwe, çend carîş sza drawe û lê pêçînewey le gel kirawe, hawilatiyanîş berdewam gleyan le kemû kurî û karkirdinî kompaniya hebuwe û wekû pêwîst be karekanî xoy helnesawe û kemterxem buwe le heman katda ew lîjne çawdêriyeş beerkî xoy helnestaw çawdêrêkî baş nebuwe le ser karekanî kompaniya, le hemûşî giringtir debû ew xol û xaşakey koy dekirdewe le kargeyek dûbare be karî hênabayewe û bîkirdibaye peyin û le biwarî kiştûkal sudî lê werbigîrabaye, belam eweşî nekirduwe boye wezaretî şarewanî girêbestî bo nuwênekirdotewe û lê pêçîneweyşî le gel dekat, ême ew îmkaniyateman niye le dabîn kirdinî pêduwaystiyekanî pakirdinewey snûrekeman le berewey zorbey şarewaniyekan mekayn û kirêkarî pêwîstiyan niye bo pakirdinewey şaru şaroçkekan, be giştî ême detwanîn le 50%î karekan wate xol û xaşakekanî naw kuçew kolanekan û ser şostekan kobikeynewe, hîwadarîn hawwilatiyan ta ewgirfte çareser dekeyn hawkarman bin bo pak ragirn û kokirdinewey xol û xaşakekeyan le şuwênî guncaw, pêwîste wezaretî şarewanî mişurêkî be pele le kêşey snûrî qezay Şeqlawe bixwat.

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌