ROJNAMEY XEBAT 2014-10-27
Slêmanî Be Birawe Danra,Le Ser Berz Kirdinî Alay Kurdistan Şer Le Yarîga Drust Bû

Karzan Kanebî
Le miyanî içyariyekanî heftey pêncemî qonaxî yekemî xulî nayabî Yanekanî Kurdistan le komeley yekem çend yariyekî giring û be hêz berêwe çû,Yaney Slêmanî le berdem handeranî û le ser yarîgay Mel'ebeke le yariyekî be hêz da rû be ruwî Yaney Neftî şarî Bexdad buwe,lem yariyeş da yarîzananî herdû yane le nîwey yekem yariyekî asiyan berêwe bird û yarîzananî herdû yaneş hemû hewlêkiyan bo be dest hênanî golêk bû lem gême belam gişt hewlekaniyan bê sûd bû,le nîwey duwemî yariyeke yarîzananî Yaney Slêmanî be planî rahênerekey an herzû twaniyan kontirolî yarîga biken û le xulekî 46 î yariyeke Karsaz Mihemed hêrşberî Yaney Slêmanî twanî golêk bo yanekey tomarbikat ,duway em goleş Yarîzananî Neft kewtine xoyan bo rast kirdinewey encamî yariyeke çend hêrşêkî bername darêjrawiyan birde ser golî Tîpî Slêmanî xawen yarîgaw le xulekî 84 î yariyekeş le rêgay Heyder Emîr,duway em goleş yarîzananî yaney Slêmanî sûrbûn le ser bedest hênanî serkewtin le xulekî 89 î yariyeke Hozan Azad Yaney Slêmanî kirdwe xawenî golî duwem,duway em goleş be hoy hatine xwarewey handerêkî Yaney Slêmanî be Alay Kurdistanewe şerew pêkdanan le nêwan Yarîzananî Neft û handerke drust buwe dwatir yarîzananî Yaney Slêmanî be hoy sukayetî kirdin be Alay Kurdistan le gel Yarîzananî Neft be gijyek da çûn,duway çawerwanî 15 xulek le nawbjîwanî yariyeke bo hatine nawewey yarîzananî Yaney Neft bo tewaw kirdinî xulekekanî kotayî yariyeke,nawbjîwanî fîkî kotayî yariyekey lêda be serkewtinî Yaney Slêmanî be encamî (1-2) Gol,le barey hokarî şerekeş bêwey Ehmed le ragey andinî Yaney Slêmanî be Rojnamey Xebatî rageyand gutî:Le duway xulekî 90 ke ême golî duweman kird handeran çend debe awêkiyan xiste naw yarîga bem hoyeşewe Sayr Ehmed weku pîşey çend carey hatine naw yarîga û yariyeke westa handerêkî ême le ser peyjewe be Alay Kurdistan hatine nêw yarîgaw yarîzananî Yaney Neft sukayetiyan pêkirdu be her hemuwiyan lênda û sukayetiyan be Alay Kurdistan kird,boye yarîzananî êmeş dûçarî şer hatin le gel yarîzananî Yaney Neft û yariyekeş tewaw nekira ,be hoy amade nebûnî yarîzananî Yaney Neft bo tewaw kirdinî yariyeke nawbjîwanî yariyeke fîkey kotayî be sûdî Yaney Slêmanî lêda.

Emeş Encamî Yariyekanî Tire.
Şurte-Telebe 1-0 Gol
Cewiye-Kareba 1-1 Gol

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌